Twee weken bedenktijd

Bent u om welke reden dan ook, niet geheel tevreden over uw product? Dan komen wij hier samen in de meeste gevallen prima uit. Neem even contact op met Tuinkeus.nl en we zullen met een passende oplossing komen. Wilt u uw product daadwerkelijk retourneren. Lees dan even onderstaande voorwaarden door.

Retournering producten

Na ontvangst van het product heeft u een bedenktijd van veertien dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren. Wij zullen u in geval van ontbinding, binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de retourzending alle betaalde bedragen terugbetalen.

Ontbinden diensten

Ontbinding van een dienst kan binnen veertien dagen na de eerste dienstverlening. In geval van ontbinding van een dienst binnen veertien dagen dient u wel te betalen voor de eventueel al genoten diensten tot het moment van ontbinding, met uitzondering van een terecht beroep op de "niet goed-geld terug" regeling.

Voorwaarden

U kunt alleen daadwerkelijk gebruik maken van uw herroepingsrecht binnen veertien dagen indien de betreffende goederen compleet en onbeschadigd geretourneerd worden, liefst zoveel mogelijk in of met de originele verpakking. Herroeping is ook mogelijk indien de goederen niet compleet en/of beschadigd zijn, maar alsdan zal de aanbieder in redelijkheid moeten worden vergoed voor de schade en/of het niet compleet zijn. U dient de leverancier na de bedenktijd en bij een gebleken gebrek of onjuist geleverd product eerst een redelijke gelegenheid te gunnen alsnog het juiste product te leveren.